Firma istnieje od 1980 roku, początkowo jako projektowa, a od 1992 roku po połączeniu z firmą wykonawczo-usługową zaistniała pod nazwą ROB-STAN Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe i Projektowe z siedzibą w Siemiatyczach. Posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie projektowania (Nr 169/78) i wykonawstwa (BŁ 172/88) oraz należymy do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewidencyjny PDL/BO/0645/01). Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoąci cywilnej.

 

Ważniejsze roboty budowlane

 

 • Przebudowa i rozbudowa byłej restauracji "Oleńka" na Hotel "Kresowiak"

 

 • Przebudowa hali na budynek z pawilonami usługowymi – sklep MARCPOL

 

 • Budowa budynku mieszkalnego – dworku w stylu słowiańskim nad rzeką Bug

 

 • Budowa budynku mieszkalnego – willi na podlasiu z konstrukcją żelbetową szkieletową

 

 • Budowa biogazowni na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Siemiatyczach

 

 • Budowa zakładów produkcyjnych firmy PRONAR

 

 • Budowa "Domu pielgrzyma", "Domu młodzieży" oraz ołtarza polowego na terenie Klasztoru Prawosławnego na Świętej Górze Grabarce

 

 • Przebudowa i rozbudowa budynku szkolno-administracyjnego ZOL w Bacikach z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej SPZOZ w Siemiatyczach

 

 • Przebudowa części Oddziału Ginekologiczno-położniczego z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii SPZOZ w Siemiatyczach

 

Pozostałe realizacje

 

 • Remont kapitalny kościoła z 1832r. w Niemirowie, gm. Mielnik.

 

 • Remont cerkwi z 1908r. w Czarnej Cerkiewnej, gm. Grodzisk.

 

 • Budowa dróg wewnętrznych, kanalizacji i wodociągów w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

 

 • Budowa chlewni o kubaturze 8560m3 wg zaleceń Unii Europejskiej.

 

 • Budowa pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej powyżej 1200m2, Siemiatycze, ul. Grodzieńska.

 

 • Remont i rozbudowa zakładów mięsnych, wg norm Unii Europejskiej, gm. Dziadkowice.

 

 • Sala gimnastyczna w Mielniku.

 

 • Realizacja dworku z materiałów Optiroc Total, gm. Mielnik.

 

 • Ogrodzenie-parkan z kamienia łupanego, św. Góra Grabarka.

 

 • Budowa apteki - "od projektu pod klucz", Siemiatyczne, ul. 11-go Listopada.

 

 • Budowa kościoła w Baranowiczach na Białorusi.

 

 • Projekty budowlane chlewni na 4000-8000 sztuk tuczników.